Výjezdní zasedání PS Kardio 35

  20. 3. 2017

PS Kardio 35 pořádá výjezdní zasedání s odborným programem na téma sportovní kardiologie a náhlá srdeční smrt. Akce proběhne ve dnech 26.-28. 5. 2017 ve Výcvikovém středisku UK Albeř v České Kanadě. Kromě atraktivního odborného programu s přednáškami předních českých odborníků na dané téma, proběhne i praktický workshop práce s ICD a bude následovat i doprovodný sportovní program. Více informací a registrace bude zaslána členům PS Kardio 35 v průběhu tohoto týdne.

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost