IX. edukačně – odborná konference PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

  7. 11. 2015

PS Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti o. s.

7. listopadu 2015 
Eiseltův sál II. interní kliniky a kardiologie VFN a 1. LF UK, Praha

přihláška k aktivní účasti do 5.10.2015 na mail: dana.krivska@fnmotol.cz
přihláška k pasivní účasti na mail:   dana.krivska@fnmotol.cz

eiseltova-sin-vfn-praha.jpg

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost