XV. lázeňské kardiovaskulární dny Konstantinovy Lázně - program

  24. 2. 2006

Od 24. 2. 2006 do 25. 2. 2006 v lázeňském hotelu Alžbětin Dvůr v Konstantinových Lázních

Registrace v lázeňském hotelu Jirásek 24. 2. 2006 od 12.00 hodin do 22.00 hodin a 25. 2. 2006 od 7.00 hodin do 12.00 hodin.

PROGRAM:

Pátek 24. 2. 2006

15.00 Zahájení

15.05 – 16.40 I. přednáškový blok 
Předsedající Šimon J., Zloch Z. 

15.05 – 15.30 Zloch Z. (Ústav hygieny LF UK v Plzni) 
Úloha alkoholických nápojů při riziku a v prevenci srdečněcévních nemocí (20 min.).

15.30 – 15.55 Čelakovský J. (Ústav hygieny LF UK v Plzni) 
Ukazatele oxidačního stresu a kardiovaskulárního rizika při kalorické restrikci (20 min.).

15.55 – 16.15 Tomečková M.*, Grűnfeldová H.**, Peleška J.*, Hanuš P.**, 
Marušiaková M*** (EuroMISE centrum, ÚI AV ČR*, EuroMISE centrum, Městská nemocnice Čáslav**, EuroMISE centrum, MFF UK Praha***) 
Rizikové faktory aterosklerózy v obecné populaci - rozdíly mezi dvěma městy (15 min.).

16.15 – 16.40 Šimon J. (II.interní klinika LF UK a FN Plzeň) 
Nové náhledy na nutriční léčebnou intervenci u ICHS a iktů (20 min.).

16.40 – 17.00 Přestávka

17.00 – 18.00 II. přednáškový blok 
Předsedající Šváb P., Táborský M.

17.00 – 17.20 Táborský M., Neužil P. (Kardiologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha) 
Implantáty v arytmologii – možné limitace pro lázeňskou léčbu (15 min.).

17.20 – 17.40 Šváb P. (Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha) 
Současné indikace kontrastní echokardiografie myokardu (15 min.).

17.40 – 18.00 Jeřábková A. (Beskydské rehabilitační centrum Čeladná) 
Význam časné rehabilitace po kardiochirurgické operaci (15 min.).

18.00 – 19.30 Přestávka

19.30 – 24.00 Společenský večer


Sobota 25.2.2006 

8.15 – 10.20 III. přednáškový blok 
Předsedající Hájek T., Šmíd M. 

8.15 – 8.40 Zlocha V., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň) 
Akutní disekce hrudní aorty a její chirurgická léčba (20 min.).

8.40 – 9.05 Zárybnická M., Šmíd M., Škorpil J., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň) 
Chirurgická léčba fibrilace síní – naše střednědobé výsledky (20 min.).

9.05 – 9.30 Šmíd M., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň) 
Regurgitace na mitrálním a trikuspidálním ústí (20 min.).

9.30 – 9.55 Hájek T., Šmíd M., Škorpil J., Široký J. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň) 
Vliv plastiky trikuspidální chlopně na srdeční funkci (20 min.).

9.55 – 10.20 Široký J., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň) 
Chirurgická revaskularizace myokardu u akutního koronárního syndromu - vysoké riziko nebo dobrá volba? (20 min.).

10.20 – 10.35 Přestávka

10.35 – 11.30 IV. přednáškový blok 
Předsedající Málek I., Widimský J. sr.

10.35 – 11.05 Widimský J. (Subkatedra kardiologie IPVZ, Klinika kardiologie IKEM, Praha) 
Kombinační léčba hypertenze ve světle studie ASCOT (25 min.).

11.05 – 11.30 Málek I. (Klinika kardiologie IKEM, Praha) 
Možnosti a omezení farmakoterapie chronického srdečního selhání (20 min.).

11.30 – 12.30 Oběd

12.30 – 13.35 V. přednáškový blok 
Předsedající Leso J., Málková J.

12.30 – 12.55 Málková J., Kraml P., Valenta Z., Málek F., Anděl M. (III. interní kardiologická klinika 3.LF a FN Královské Vinohrady, Praha) 
Tělesná výška a inzulinová rezistence (20 min.).

12.55 – 13.15 Leso J., Povolná P. (Kardiologická ordinace Městské nemocnice následné péče, Praha ) 
Vzdělávání sester v kardiologii – realita nebo science fiction? aneb Výchova dívek v Čechách (15 min.).

13.15 – 13.35 Grűnfeldová H.*, Ryšavá D.**, Hanuš P.*, Kadlečková A.**, Janský P.*** (Městská nemocnice Čáslav*, Nemocnice Kutná Hora**, Kardiologická klinika 2.LF a FN Motol, Praha***) 
Pilotní projekt registru infarktu myokardu-výsledky z okresu Kutná Hora (15 min.).

13.35 – 13.50 Přestávka

13.50 – 15.05 VI. přednáškový blok 
Předsedající Kőlbel F., Staněk V.

13.50 – 14.15 Mayer O. jr. (II. interní klinika LF UK a FN Plzeň) 
Farmakologické a nefarmakologické postupy v prevenci diabetu a metabolického syndromu (20 min.).

14.15 – 14.40 Kőlbel F. (Interní klinika 2.LF a FN Motol, Praha) 
Kardiovaskulární rizika metabolického syndromu (20 min.).

14.40 – 15.05 Staněk V., Gebauerová M., Lorenzová A., Poledne R. (Klinika kardiologie IKEM, Praha) 
Metabolický syndrom jako riziko akutní koronární příhody (20 min.).

15.05 – 15.20 Přestávka

15.20 – 16.10 VII. přednáškový blok 
Předsedající Hradec J., Mayer O. sr.

15.20 – 15.45 Hradec J. (3.interní klinika 1.LF a VFN, Praha) 
Co můžeme očekávat od hypolipidemické léčby? (20 min.)

15.45 – 16.10 Mayer O. sr., Poklopová Z. (Oddělení klinické farmakologie LF UK a FN Plzeň) 
Je vhodné léčit rizikové faktory u pacientů s pokročilou aterosklerózou tepen dolních končetin? (20 min.)

16.10 Závěr

16.15 Večeře

Konstantinovy Lázně dne 13.1.2006 
Za organizační výbor XV. LKVD 
MUDr. Pavel Vaněk

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost