IX. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace ČKS

  6. 1. 2006

Výbor pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace ČKS oznamuje, že ve dnech 6. - 7. ledna 2006 se bude konat IX. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS v rámci IX. lázeňských kardiovaskulárních dnů v Lázních Teplicích n/B a.s. 

Hlavní téma: Novinky v kardiovaskulární rehabilitaci. 
Další témata: Primární a sekundární prevence kardiovaskulárních chorob. 
Varia. 

Adresa organizačního výboru: 

Organizační výbor IX. sjezdu 
Lázně Teplice n.B. a.s. 
753 51 Teplice n/B 
Telefon: 581 683 608, 581 686 547 
Fax: 581 606 520 
E-mail: obchod@ltnb.cz 

Termín přihlášky pro aktivní účast (včetně abstrakt) do 31. 10. 2005 

Termín přihlášky pro pasivní účast do 31. 12. 2005 

Délka přednášek - maximálně 15 minut 

Technické zabezpečení: dataprojektor /formát Microsoft Powerpoint/, diaprojektor, zpětný projektor,video,dvojprojekce, epidiaskop. 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách ČKS (www.kardio-cz.cz) a zároveň budou ve formě přihlášky k účasti rozeslány všem členům ČKS. 


Za výbor PS Kardiovaskulární rehabilitace ČKS: 


MUDr. Jiří Leisser 
předseda výboru 

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost